Select Page

FORMULARZ ZAPISU – VII WARSZAWSKIE DNI SUZUKI 2018

Formularz zapisu – VII Warszawskie Dni Suzuki

13 – 14 października 2018

Proszę uzupełnić wszystkie pola.

* Pola wymagane są oznaczone gwiazdką

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 6mb.

Termin nadsyłania wpłat i formularzy upływa z dniem 30 września 2018 r.

Opłaty należy wnieść na konto:
Bartosz Henrych:
80 1140 2004 0000 3402 7409 1142
W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia z dopiskiem „VII Warszawskie Dni Suzuki”

  1. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę zaksięgowania pieniędzy na koncie. W przypadku rezygnacji z udziału w Warsztatach opłaty nie będą zwracane.
  2. Za bezpieczeństwo dzieci biorących udział w Spotkaniach odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
  3. Za ewentualne szkody materialne i uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność materialną ponoszą Rodzice lub opiekunowie uczestników.
  4. Podpisanie formularza jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika oraz Rodzica lub opiekuna prawnego (zdjęcia, nagrania DVD) dla potrzeb Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) („RODO”) o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 4.02.94 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.